مساعدة الموقع لمواصلة النمو، مثل صفحة مروحة لدينا.

best   
      

لديها 4 خطابات ( b e s t )         1 حروف العلة ( e )         3 الحروف الساكنة ( b s t )         كلمة على العكس من ذلك tseb

التي في فئةENGLISH - ETYMOLOGY
معلومات عن الموضوع

English - Etymology

From Middle English _beste_, from Old English _betst_, _betest_ (“best”), from Proto-Germanic _*batistaz_ (“best”), from Proto-Indo-European _*bhAd-_ (“good”). Cognate with Scots _best_ (“best”), West Frisian _best_ (“best”), Dutch _best_ (“best”), Low German _best_ (“best”), German _beste_ (“best”), Danish _bedst_ (“best”), Swedish _bäst_ (“best”), Icelandic _bestur_ (“best”). More at better.

From Middle English beste, from Old English betst, betest (best), from Proto-Germanic *batistaz (best), from Proto-Indo-European *bhAd- (good). Cognate with Scots best (best), West Frisian best (best), Dutch best (best), Low German best (best), German beste (best), Danish bedst (best), Swedish bäst (best), Icelandic bestur (best). More at better.

التي في فئةENGLISH - PRONUNCIATION
معلومات عن الموضوع

English - Pronunciation

* IPA(key): /bɛst/ * Rhymes: -ɛst

 • IPA(key): /bɛst/
 • Rhymes: -ɛst

التي في فئةENGLISH - ADJECTIVE
معلومات عن الموضوع

English - Adjective

BEST * superlative form of _good_: most good. _I can either be your BEST friend or your worst enemy._ * William Shakespeare (1564-1616) When he is BEST, he is a little worse than a man. * John Milton (1608-1674) Heaven's last, BEST gift * Most; largest. _Unpacking took the BEST part of a week._ DERIVED TERMS * bestness ANTONYMS * worst TRANSLATIONS

best

 1. superlative form of good: most good.
  I can either be your best friend or your worst enemy.
 2. Most; largest.
  Unpacking took the best part of a week.

Derived terms

Antonyms

Translations

التي في فئةENGLISH - ADVERB
معلومات عن الموضوع

English - Adverb

BEST * superlative form of _well_: most well * John Milton (1608-1674) Thou serpent! That name BEST befits thee. * Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) He prayeth BEST, who loveth BEST / All things both great and small. * 1907, Robert W. Chambers, chapter VIII, _The Younger Set_: At her invitation he outlined for her the succeeding chapters with terse military accuracy ; and what she liked BEST and BEST understood was avoidance of that false modesty which condescends, turning technicality into pabulum. * To the most advantage; with the most success, cause, profit, benefit, or propriety. * John Milton (1608-1674) Had we BEST retire? I see a storm. * William Makepeace Thackeray (1811-1863) Had I not BEST go to her? TRANSLATIONS

best

 1. superlative form of well: most well
 2. To the most advantage; with the most success, cause, profit, benefit, or propriety.

Translations

التي في فئةENGLISH - NOUN
معلومات عن الموضوع

English - Noun

BEST (_countable and uncountable_, _plural_ BESTS) * (uncountable) The supreme effort one can make, or has made. _I did my BEST._ _My personal BEST in that race is eighteen minutes, four seconds._ * (countable) The person (or persons) who is (are) most excellent. * something that is best TRANSLATIONS

best (countable and uncountable, plural bests)

 1. (uncountable) The supreme effort one can make, or has made.
  I did my best.
  My personal best in that race is eighteen minutes, four seconds.
 2. (countable) The person (or persons) who is (are) most excellent.
 3. something that is best

Translations

التي في فئةENGLISH - VERB
معلومات عن الموضوع

English - Verb

BEST (_third-person singular simple present_ BESTS, _present participle_ BESTING, _simple past and past participle_ BESTED) * to surpass in skill or achievement. * (transitive) To beat in a contest; * 2010, T. William Phillips, _Restless Heart_, page 16 "You did not win because I was sloppy. You BESTED me, Uncle. I've never seen you fight like that before.” ANTONYMS * To worst. TRANSLATIONS RELATED TERMS * better * bestest DERIVED TERMS * all for the best * all the best * as best one can * at best * had best * have the best of * get the best of * make the best of * the best part of * with the best * best of the best

best (third-person singular simple present bests, present participle besting, simple past and past participle bested)

 1. to surpass in skill or achievement.
 2. (transitive) To beat in a contest;

Antonyms

Translations

Related terms

Derived terms

التي في فئةENGLISH - ANAGRAMS
معلومات عن الموضوع

English - Anagrams

* bets

التي في فئةDUTCH - ETYMOLOGY
معلومات عن الموضوع

Dutch - Etymology

From Middle Dutch _best_, from Old Dutch _*betst_, from Proto-Germanic _*batistaz_, superlative of _*gōdaz_. Compare Low German _best_, English _best_, West Frisian _best_, German _besten_, Danish _bedst_.

From Middle Dutch best, from Old Dutch *betst, from Proto-Germanic *batistaz, superlative of *gōdaz. Compare Low German best, English best, West Frisian best, German besten, Danish bedst.

التي في فئةDUTCH - PRONUNCIATION
معلومات عن الموضوع

Dutch - Pronunciation

* Rhymes: -ɛst

 • Rhymes: -ɛst

التي في فئةDUTCH - ADJECTIVE
معلومات عن الموضوع

Dutch - Adjective

BEST * Superlative form of _goed_; best. * fine, okay _Mag ik buiten spelen? — Ik vind het BEST, als je maar voor het eten weer thuis bent._ May I go and play outside? — It's FINE with me, as long as you're back home again before dinner. SYNONYMS * (fine): prima

best

 1. Superlative form of goed; best.
 2. fine, okay
  Mag ik buiten spelen? — Ik vind het best, als je maar voor het eten weer thuis bent.
  May I go and play outside? — It's fine with me, as long as you're back home again before dinner.

Synonyms

التي في فئةDUTCH - ADVERB
معلومات عن الموضوع

Dutch - Adverb

BEST * quite, rather _Dat zou BEST kunnen._ It's QUITE possible. DERIVED TERMS * best oké

best

 1. quite, rather
  Dat zou best kunnen.
  It's quite possible.

Derived terms

التي في فئةMIDDLE DUTCH - ETYMOLOGY
معلومات عن الموضوع

Middle Dutch - Etymology

From Old Dutch _*betst_, from Proto-Germanic _*batistaz_, superlative of _*gōdaz_.

From Old Dutch *betst, from Proto-Germanic *batistaz, superlative of *gōdaz.

التي في فئةMIDDLE DUTCH - PRONUNCIATION
معلومات عن الموضوع

Middle Dutch - Pronunciation

* IPA(key): /best/

 • IPA(key): /best/

التي في فئةMIDDLE DUTCH - ADJECTIVE
معلومات عن الموضوع

Middle Dutch - Adjective

BEST * best; superlative form of _goet_

best

 1. best; superlative form of goet

التي في فئةMIDDLE DUTCH - ADVERB
معلومات عن الموضوع

Middle Dutch - Adverb

BEST * best; superlative form of _wel_ DESCENDANTS * Dutch: best

best

 1. best; superlative form of wel

Descendants

التي في فئةNORWEGIAN BOKMÅL - ADJECTIVE
معلومات عن الموضوع

Norwegian Bokmål - Adjective

BEST * indefinite superlative of _god_

best

 1. indefinite superlative of god

التي في فئةNORWEGIAN NYNORSK - ADJECTIVE
معلومات عن الموضوع

Norwegian Nynorsk - Adjective

BEST * indefinite superlative of _god_

best

 1. indefinite superlative of god

التي في فئةOLD SAXON - ALTERNATIVE FORMS
معلومات عن الموضوع

Old Saxon - Alternative Forms

* betst

التي في فئةOLD SAXON - ETYMOLOGY
معلومات عن الموضوع

Old Saxon - Etymology

from Proto-Germanic _*batistaz_ (“best”).

from Proto-Germanic *batistaz (best).

التي في فئةOLD SAXON - ADVERB
معلومات عن الموضوع

Old Saxon - Adverb

BEST * best DESCENDANTS * Low German: best

best

 1. best

Descendants

التي في فئةSCOTS - PRONUNCIATION
معلومات عن الموضوع

Scots - Pronunciation

* IPA(key): [bɛst]

 • IPA(key): [bɛst]

التي في فئةSCOTS - ADJECTIVE
معلومات عن الموضوع

Scots - Adjective

BEST * superlative form of _guid_ DERIVED TERMS * ill-best (“best of a bad lot, best of a poor selection”)

best

 1. superlative form of guid

Derived terms

التي في فئةSCOTS - NOUN
معلومات عن الموضوع

Scots - Noun

BEST (_plural_ BESTS) * groomsman

best (plural bests)

 1. groomsman

التي في فئةSWEDISH - NOUN
معلومات عن الموضوع

Swedish - Noun

BEST

best


comments powered by Disqus[X]

يجتمع الناس


ممارسة اللغة الإنجليزية الخاص بك، واجتماع الناس في جميع أنحاء العالم

وجد